Kişisel verilerin korunması Barnaby Adam Fisher Turner (“Barnaby”) için önemli bir konudur.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyum sağlanması için KVKK öngördüğü ilkeler benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülükler yerine getirilmektedir.

Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASININ KAPSAM VE AMACI

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Barnaby kişisel verileri web siteleri, sosyal medya hesapları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır. Barnaby kişisel verileri web siteleri, sosyal medya hesapları, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVKK belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak KVKK’da belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır.

VERİ KONUSU KİŞİ GRUBU KATEGORİZASYONU

Barnaby, KVKK kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak kişisel verileri işleyebilmektedir.

VERİ KATEGORİLERİ VE ÖRNEK VERİ TÜRLERİ

Müşteri/Üye, Potansiyel Müşteri/Üye

Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, T.C. Kimlik Numarası

Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (plantloversofturkey.com aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)

İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri

Müşteri/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası

Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri

Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, onay verdiği üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve Barnaby tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler

Talep/Şikâyet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın aldığı ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, sosyal medya hesapları veya telefon numarası üzerinden ilettiği şikâyet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

Çevrimiçi Ziyaretçi

İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri

Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.

Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi

Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası

Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (plantloversofturkey.com aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)

İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

Finansal Bilgi: Vergi Dairesi, fatura bilgileri

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ İŞ SÜREÇLERİNDE VE HANGİ AMAÇLARLA KULLANILDIĞI

Kişisel veriler, Barnaby tarafından işletilen plantloversofturkey.com’deki tüm süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla işlenebilmektedir.

Kişisel veriler, Barnaby tarafından işletilen plantloversofturkey.com’nin

Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi,

Bu platformdan “misafir” sıfatıyla alışveriş yapılabilmesi,

Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Platform üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,

Müşteri/Üye sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

Ticari elektronik ileti iznine istinaden Müşteri/Üye ile iletişime geçilmesi, platform üzerindeki Müşteri/Üye deneyiminin iyileştirilmesi,

Müşteri/Üye memnuniyeti, sadakati ve bağlılığının yaratılması,

İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,

Kurumsal itibar yönetimi, medya iletişimi,

Barnaby ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,

Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

Barnaby faaliyetleri, prosedürleri ve politikaların kanuna olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması ve sayılı tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Barnaby, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir ve kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Kişisel veriler işlenirken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı SSL şifrelemesi güvenlik teknolojisi standartlarını kullanılmaktadır. Ayrıca, web sitesi ve mobil sitesi aracılığıyla kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

Kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur, Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini için; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,

Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin ilgili kişinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular,

Kâğıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

Barnaby’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Barnaby tarafından işletilen platformlara veya Barnaby sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Barnaby bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Barnaby kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Bu kapsamda işlenen Müşteri/Üye verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, kargo şirketi ile paylaşılmaktadır. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.

Web sitesi ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Müşteri/Üye ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Müşteri/Üye’nin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLANMA SÜRELERİ

Barnaby işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel verilerinizin saklama sürelerine ilişkin, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Üyelik ve siparişe ilişkin kayıtlar, 6098 Sayılı Kanun uyarınca 10 yıl,

Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar, 102 Sayılı ve 213 Sayılı Kanun uyarınca 10 yıl,

Çerezler, en fazla 540 gün,

Ticari elektronik ileti onay kayıtları, 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat gereği, onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl,

Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri, 5651 Sayılı Kanun uyarınca 2 yıl,

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, 6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun ve 6502 Sayılı Kanun uyarınca hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl saklanmaktadır.

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

İLGİLİ KİŞİLER’İN KİŞİSEL VERİLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARININ NELER OLDUĞUNU VE BU HAKLARI NASIL KULLANABİLECEKLERİ

Barnaby tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Barnaby websitesi ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, Barnaby tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

RESMİ MAKAMLARLA KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI

Barnaby tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; Barnaby’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Barnaby’nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

ÇEREZ (COOKİE) KULLANIMI VE YÖNETİMİ

Kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

Barnaby, web sitesi veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVKK Madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Barnaby tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Barnaby bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Barnaby tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Barnaby tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi hakkında yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 aydır.